Archiv článků

GDPR

Pokud jste nám v rámci e-mailové komunikace předali nebo zamýšlíte předat osobní údaje ve smyslu Článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ujišťujeme Vás, že takové údaje shromažďujeme nebo uchováváme pouze ze zákonem stanoveném rozsahu. Pomine-li účel a zákonné důvody, pro...
Celý článek